.

opplys_se.gif (5963 bytes)

14 års  erfarenhet av montering  och  service

av  Produktionsmaskiner för

Livsmedel- och Dryckeindustri


 

Produksionsoptimering:

 

Regleringsoptimering, anpassning av räckverkets styrfunktion.

Vid behov anpassning av styrning för nya produkter.

Genomgång av dagliga rutiner relaterade till produktion.

optimering.jpg (4213 bytes)

 

Tillståndsrapportering

 

Rapportering om brister och tillstånd för varje maskin, transportörer, oljingssystemer,

dokumenttillstånd, uppmärkning av skåp och anläggning.

 

Lösningsförslag ges ock prioriteras i förhållande till produktionsstab, effektivitetsökning

och förebyggande av slitage.

 

Och Anläggningsinspektion

tilstand.gif (4492 bytes)

 

Systemdokumentation

 

Elektrodokumentations genomgång, ändringar kontrolleras i relation till praktiskt montage,

och påföres hardware, så att inga tvivel om placering och funktion uppkommer.

 

Software-kommentarer angående ändringar kontrolleras för korrekthet.

När dessa dokument är kontrollerade utförs systemarkivering, för att säkra översiktlig dokumentation

för framtiden.

 

CE-merkning  och   3D AutoCAD

dokumentation.jpg (11385 bytes)

 

Transportanläggningar

 

Produktbanor:

Regleringsoptimering, anpassning av räckverkets styrfunktion, förslag till ombyggning för effektivt

utnyttjande, avhjälpande av välta behållare och flaskor.

100 % utnyttjande av kapacitet.

 

Pallbanor:

Anpassning för effektiv byte av banor.

 

Lådbanor:

Anpassning för effektiv övergång. Slitage på grund av för högt tryck på folieförpackningar elimineras.

 

produktbaner.jpg (5299 bytes)

pallebaner.jpg (4561 bytes)

kassebaner.jpg (4163 bytes)


 

Semesteravlösning

 

Vid semester eller frånvaro på grund av sjukdom erbjuds styrningsteknisk assistans.

 

 

ferie.gif (4061 bytes)

 

Programsäkring

 

Systematisk säkring av program och parametrar,applicerat i översiktliga system för snabb återstart

vid haveri.

programsikring.jpg (4555 bytes)

PLC-styrningar

 

Ändringar, utvidgningar, optimering och dokumentation: 

Siemens PLC  s5 / s7,   Allen-Bradley PLC  och  Schleicher PLC  P03 / PDPS

plc.jpg (3426 bytes)

 

Maskinstyringår 

 

Elektrisk service på följande maskiner:

 

Etikettmaskiner, tappningsmaskiner, avskruvare, palletering, packmaskiner, tvättmaskiner,

elektroniska kontrollenheter, inspektionsmaskiner (inte elektronik) och mekanisk rådgivning.

maskin.gif (4787 bytes)

 

Serviceavtal

 

Vi arbetar för att få serviceavtal med flera kunder, för att möjliggöre reducerade servicepriser.

 

Serviceförslag innebär genomgång av dokumentation, kontroll av korrekt inställning av kontrollenheter

och genomgång av effektivitet hos maskiner.

avtale.gif (2906 bytes)

 

Felsök

 

Vid produktionsstopp ges möglighet till snabb tillkallning för felsökning.

 

 

fejlsøg.jpg (3679 bytes)

HSS DK.gif (25204 bytes)

 

                                                

  Tekniker och Personal

 

 

HSService Aps

Nørrefoldvej 35

6270 Tønder

Danmark

 

El-teknisk support

Tlf. + 45 20430222

E-mail:

hss@hsservice.dk

hsservice@c.dk


bil.jpg (58434 bytes)

 

HSService

Henning Petersen

Ivan Knudsen

Stratec Control

VM-Logistik

   www.hsservice.dk

   henning@hsservice.dk

   ivan@hsservice.dk

   www.stratec-control.de

   www.vm-logistik.ch

    

 

 

 

 

 

V-card

                   

 För närmare information, Video-CD  och broschyrer var vänlig kontakta HSService  


 

 

Försäljning & Service av

 

STRATEC KONTROLLSYSTEM:

Stratec Control-System är en del av BBULL Technology.

Denna firma är bland världens ledande producenter av kontrollsystem, inom livsmedel- och bryggerisektorn. De har servicetekniker runt hela världen, samt ett starkt team hos moderverksamheten.

 

HSService har agentur och service för dessa produkter i                                Sverige, Norge och Danmark.

 

         

 

 

stratec.jpg (11024 bytes)

 

Pühler papper och återvinningspressar

 

  Info : www.puehler.de     

 

 

Levering av Pühler hydrauliske pressarmaskiner for återvinning av:

 

Engångsflasker, burkar, metall, polystyren, papper, plastik, Tetrapak-förpackningar och pappererspressar för borttagne etiketter, i högaste kvalitet.

 

 

Fördela ved bruk av hydraulisk pressanordning:

Enkel rengöring, universal användelse, lave drifts kostningar, minimal slitage, stor volymen reduktion opp till 95%.

Mullighet for återvinning av fabrikatet i produktionen.  

 

 

Förutom detta leveras glaskrossar och PET granulatkvarn

 

HSService har Pühler agentur i de nordiske lande                    

 

 

 

 

 

Puehler%20Logo%20Animation.gif (17921 bytes)

 

 

 

 

etiketpresse obzgo2xr.jpg (3927 bytes)

 


Dylog  inspektion av Främmande Föremål

Kontroll av livsmedel och Nonfood, i nästan alla slags förpackningsmaterial.

Med hjälp av modern röntgen-teknologi kontrolleras närvaro av oönskat innehåll i vanliga produkter och frysvaror.

 

Kontroll av främmande föremål:

Glassplitter, kött, sten, benrester, keramik, metallrester och PVC.

 

Kontroll av förpackning:

Deformerad förpackning, volymkontroll och fulltalighet av förpackat material.

 

Inspektion av olika emballage:

Flaskor, plastpåsar, papperspåsar, burkar, glas, lådor, folieförpackning och mycket mera.

 

Typiska användningsområden:

Dryckesindustri, köttindustri, marmeladproducenter, fastfoodproduktion, mejerier, läkemedelsindustri, bagerier, babymat och konservindustri.

 

               Dylog agentur : Danmark og Norge

 

dylog.gif (28213 bytes)

 


Flerförpackningsmaskiner / multipackare

 

Zambelli flerförpackningsmaskiner för alle olika typer inpackning leveras:

 

Sixpack, multikartong-packningar, trayförpackning, krympförpackning och många fler.

Användelses möjligheter : Alle yrkesgrenar der det önskas produkt förpackat.

 

pakke.gif (1898 bytes)

Zambelli wlft.jpg (35475 bytes)


 

Transportanläggningar

 

HSService och VM Logistik offert rådgivning och montage av transportanläggningar

for nonfood och livsmedelsindustrin.

 

Transportemner:

Glas, kagge, flaskor, plastemballage, kartongemballage,

burkar, konservers, hermetic, påsar och annan multitransport.

 

Transportörvälj:

Trycklössammenföring, Blokning, Palletransport, Backtransport, Emnetransport,

Kagge-transport, Lufttransportörer och vertikaltransport.

 

vm.jpg (13364 bytes)

Industrirobotar

 

Palletering med RST och KUKA industrirobotar, typisk last 125-250 Kg.

 

Palletering och av-palletering av olika emner planläggas och monteras:

 

Back, beholdere och emballage i alle olika utformningar och materialer.

Ytelse ved 8 back, 2500 back i timen avhängig av palleterings-förlaga.

 

 

 

 

robot.jpg (7228 bytes)


 

Back / containertvätt

 

Moderne backtvätt leveras till Bryggeri-branschen och andre

som önskar et rent produkt ut till kundarne.

 

Här kan nämnes bagerier, frukt och grönt -leverantörer och andre olika container brukare.

 

 

 

 

 

kassevasker.jpg (3038 bytes)


Sterilisation  och  Twister

 

Tvister och sterilisationsutrustning för livsmedels- och dryckesindustrin:

 

Burkstabler, Papp-backvender, Glasvender, flaskor, bæger och burkvender.

 

 

 

                                boksstabler.jpg (33478 bytes)

tvister.jpg (4211 bytes)

TTH_kassevender.jpg (17992 bytes)


 

Reservdelar

 

Diverse reservdelar leveras med högsta kvalitet till produktionsmaskiner och speciellt till

packmaskiner.

 

Hsservice kan också levera reservdelar for bryggerimaskiner, så som tappemaskiner,

etikettmaskiner, skruvkorker och andre   maskiner.

 

 

 

 


 

Elektrisk backvender

 

Elektrisk backvender Contec er en konstruktion der finner stor användelse

der som inte er plats till mekanisk kassevender.

 

Backuttömmer användes der  som emnet önskas tömt ut for sortering,

eller olika utnyttelse av innholdet, och der manuell uttömning inte er lönsamt.

 

 

 

 

 

kassevender.jpg (6042 bytes)


 

Inspektion  EBI

 

 

För små och medelstore bedrifter leveras Inspektionsmaskiner för glas och PET

 

 

 

 

glas_inspektion.jpg (3059 bytes)pet_inspektion.jpg (26619 bytes)


 

Kagge-anlägg

 

 

Från januari 2003 kan Hsservice levera kvalitets KEG-anlägg från BTB.

För närmare information, kontakta  hss@hsservice.dk

 

 

 

fadanlæg.jpg (4889 bytes)


 

Renoverade maskiner

 

 

Foliepackare, Multipackare, Etikettmaskiner, Tappmaskiner, Tvättmaskiner och komplette linjer.

Skicka en e-post om behovet, och du vill hurtig få svar på detta från hss@hsservice.dk

 

 

 

 

 

renover.gif (7384 bytes)


PET   formmaskine

 

Oppblåsningsmaskin till mellamstore och mindre bedrifter.

 

Her er teknologien ”Blow and Fill” , der gör denne investering lønsam ochså for

mindre bedrifter.

 

PaTec leverer oppblåsningsmaskiner hvor tappeprocessen er innbygget i maskinen,

också möjlighet för aseptisk tappning .

 

 

 

petblæser.jpg (2958 bytes)


 

Annat utstyr

 

 

 

Korkemaskiner, reservdelar för avskruver och korker, rinser, Sleeve-maskiner till  försegling.

 

 

 

andet.gif (1388 bytes)


 

För närmare Information video-CD och broschyrer var vänlig kontakta HSService

HSService      18 august 2003      vers.1,02