.

oplys_no.gif (5347 bytes)

14 års  erfaring  med montering  &  servisering

av  Produksjonsmaskiner for

Matvare- og Drikkevareindustri

 

 


Produksjonsoptimering:

Regulerings optimering, tilpasning av gelenderføringer.

Om nødvendig tilpassning av styring for nye produkter. 

Gjennomgang av daglige rutiner i forhold til produksjon

optimering.jpg (4213 bytes)


Tilstandsrapportering

Rapportering om mangler og tilstand av hver maskin, transportører, smøresystemer, dokument tilstand, oppmerkning på skap og anleeg.

Løsningsforslag gis og prioriteres etter produksjonstab,

effektivitetsøkning og slitasjeforebyggelse.

Anleggsinspeksjon:

Kontroll av utført montasje og instalasjonsarbeid

tilstand.gif (4492 bytes)

System dokumentasjon

Elektro-dokumentasjons gjennomgang, endringer kontrolleres i forhold til praktisk montasje, og påtegnes hardware,

slik at det ikke finnes tvivl om plassering og funsjion.

Software kommentarer av endringer kontrolleres at disse er korrekte.

Når disse dokumenter er kontrollert utføres system –arkivering for disse, slik at dokumentasjon  i fremtiden vil være oversiktlig dokumentasjon.

 

CE-merkning   og  3D AutoCAD

dokumentation.jpg (11385 bytes)

Transportanlegg

Produktbaner:

Regulerings optimering , tilpasning av gelenderføringer, forslag til ombygning for effektiv utnyttelse, avhjelpning av beholder og flaske velt.

100 % utnyttelse av kapasitet.

Pallebaner:

Tilpasning for effektiv skift av baner

Kassebaner:

Tilpasning for effektiv overgange, og ved foliepakker fjernelse av slitasje grunnet for høyt press.

produktbaner.jpg (5299 bytes)

pallebaner.jpg (4561 bytes)

kassebaner.jpg (4163 bytes)


Ferieavløsning

Ved ferie og sykdom tilbydes styringsteknisk assistanse.

ferie.gif (4061 bytes)

Programsikring

Systematisk sikring av programmer og parameter,

påført i oversiktelig system for hurtig gjenstart ved havari.

programsikring.jpg (4555 bytes)

PLS styringer

Endringer , utvidelser , optimering og dokumentasjon:

Siemens PLS   S 5  /  S 7  Allen-Bradley PLS   og    Schleicher PLS  P03 / PDPS

plc.jpg (3426 bytes)

Maskinstyringer

Elektrisk servicering på følgende maskiner:

Etikettmaskiner, tappemaskiner, avskruer, palletering, pakkemaskiner, vaskemaskiner, elektronisk- kontrolenheter, inspeksjonsmaskiner (ikke elektronik) og mekanisk rådgivning.

maskin.gif (4787 bytes)

Service avtaler

Det arbeides på at få serviceavtaler med flere kunder, slik at det vil være mulighet for reduserte service priser.

Servsceringsforslag vil være gjennomgang av dokumentasjon, kontroll av korrekt innstillet kontrollenheter og gjennomgang av effektivitet  på maskiner.

avtale.gif (2906 bytes)

Feilsøkk

Ved produktionsstands vil der være mulighet for hurtig tilkald for feilsøkk.

fejlsøg.jpg (3679 bytes)

HSS DK.gif (25204 bytes)


                                                

Tekniker og personale

HSService Aps

Nørrefoldvej 35

6270 Tønder

Danmark

 

El-teknisk support

Tlf. + 45 20430222

E-mail:

hss@hsservice.dk

hsservice@c.dk

 
bil.jpg (58434 bytes)

HSService

Henning Petersen

Ivan Knudsen

Stratec Control

VM-Logistik

   www.hsservice.dk

   henning@hsservice.dk

   ivan@hsservice.dk

   www.stratec-control.de

   www.vm-logistik.ch

    

  

 

 

 

 

    V-card

                   

 For nærmere informasjon, Video-CD og brosjyremateriale vennligst kontakt HSService


  KONTROLLSYSTEMER

 

 

Stratec Control-System er en del av  BBULL Technology.      

 

Dette firma ligger på verdenstoppen av produsenter for                      kontrollsystemer innenfor næringsmiddel og bryggeri-sektoren.

Der finnes service tekniker i arbeid rundt hele kloden samt et sterkt team hos modervirksomhetten.

 

HSService har agentur og service for disse produkter i                                    Norge, Danmark og Sverige

 

  www.stratec-control.de

stratec.jpg (11024 bytes)

 

Gjenvinning  og   Etikettpresser

 

    Info : www.puehler.de   

 

 

Pühler hydrauliske pressemaskiner for gjenvinning av:

 

Etiketter, metallbokser, polystyren,hermetikk, plastik, plastikbeger, PET flasker,

Tetrapak mm. og papir, i høyeste kvalitet.

 

Fordele ved bruk av hydraulisk presse:

Enkelt rengjøring, litte vedlikehold, høy ytelse, universal anvendelse, lave drifts omkostninger, minimal slitasje, stor volumenreduksjon op til 95%.

Mulighet for gjenanvendelse av produktet i produksjonen.   

 

Utover presser tilbydes glassknuser og granulatfreser

 

 

 

HSService har agentur for Pühler i de nordiske lande

Puehler%20Logo%20Animation.gif (17921 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

           etiketpresse obzgo2xr.jpg (3927 bytes)

 

 

 

 


          Dylog  fremmed legeme inspeksjon             

 

Kontroll av matvarer og Nonfood i nesten alle innpaknings materialer. 

Om tilstedeværelse av uønsket innhold i vanlige produkter og frostvarer ved hjelp av  moderne røntgen teknologi.

 

Fremmedlegeme Kontroll:

Glass-splinter, kjøtt, stein, beinrester. keramikk, metallrester og PVC.

 

Kontroll av Innpakning:

Deformert innpakning, volum kontroll og fulltallighet av det innpakkede materiale.

 

Inspeksjon av ulike Emballasjer:

Flasker, plastposer, papirposer, bokser, glass, kasser, folieinnpakning og meget mer.

 

Typiske Anvendelse områder:

Drikkevareindustri, kjøttindustri, marmeladeprodusenter, fastfoodproduksjon, meierier, farmaindustri, bakerier, babymat og hermetikkindustri.

 

 

 

Dylog agentur : Danmark og  Norge

dylog.gif (28213 bytes)

  


 

Flerforpakningsmaskiner

 

 

Zambelli Flerforpakningsmaskiner for alle typer innpakning leveres:

Sixpack, multikartong pakninger, brettforpakning, krympeforpakning og mange flere.

Anvendelses områder: Alle bransjer hvor der ønskes emne innpakket.

 

pakke.gif (1898 bytes)

 

 

Zambelli wlft.jpg (35475 bytes)


Transportanlegg

 

HSService og VM Logistik tilbyder planlegning og montasje av Transportanlegg

innom nonfood og næringsmiddelindustrien

 

Transportemner:

Glass, keg, flasker, plastemballasje, kartongemballasje,

bokser, hermetikk, poser og annen multitransport.

 

Transportørvalg:

Trykkløssammenføring, Blokning, Palletransport, Kassetransport, Emnetransport,

Keg-transport, Lufttransportører og vertikaltransport.

 

vm.jpg (13364 bytes)

 

Industriroboter

 

Palletering med RST og KUKA industriroboter, vanlig lasteevne 125-250 Kg.

 

Palletering og avpalletering av ulike emner planlegges og monteres:

 

Kasser, beholdere og emballasje i alle utformninger og materialer.

Ytelse ved 8 kasser, 2500 kasser i timen avhengig av palleterings mønster.

 

 

 

 

 

robot.jpg (7228 bytes)


 

Kasse/container vasker

 

Moderne kassevasker leveres til Bryggeribransjen og andre erverv

som trenger et rent produkt ut til kundene.

Her kan nevnes bakerier, frukt og grønt -leverandører og andre container brukere.

 

 

kassevasker.jpg (25132 bytes)

 

Sterilisasjon  og  Twister

 

Tvister og sterilisasjonsutstyr for mat og drikkevareindustrien

 

Boksstabler, Pappkassevender, Glassvender, beger og boksvender.

 

 

 

                                boksstabler.jpg (33478 bytes)

tvister.jpg (4211 bytes)

TTH_kassevender.jpg (17992 bytes)


 

Reservedele

 

 

Ulike reservedeler leveres med høy kvalitet til produksjons-maskiner og spesielt til

pakkemaskiner.

 

Hsservice kan også levere reservedeler for bryggerimaskiner, så som tappemaskin,

etikettmaskin, korker og andre maskiner.

 

 

 

 

 


 

Elektrisk kassevender

 

Elektrisk kassevender Contec er en utvikling som finner stor anvendelse der det er

liten plass.

 

Kassetømmer anvendes der emne ønskes tømt ut for sortering, eller annen utnyttelse av innhold

dersom manuell uttømning ikke er lønnsomt.

 

 

 

 

 

 

 

kassevender.jpg (6042 bytes)


 

Inspeksjon  EBI

 

 

 

For små og mellomstore bedrifter leveres Inspeksjonsmaskiner for glass og PET

 

 

 

 

glas_inspektion.jpg (3059 bytes)

pet_inspektion.jpg (26619 bytes)


 

Fat   anlegg

 

 

 

Fra januar 2003 kan Hsservice levere kvalitets Fat-anlegg fra BTB.

For nærmere informasjon, kontakt   hss@hsservice.dk

 

 

 

 

 

fadanlæg.jpg (4889 bytes)


 

Renoverede maskiner

 

 

 

 

Foliepakker, Etikettmaskiner, Tappemaskiner, Vaskemaskiner og komplette linier.

Send en melding om behovet og du vil raskt få svar på dette fra hss@hsservice.dk

 

 

 

renover.gif (7384 bytes)


 

PET  oppblåsningsmaskin

 

Oppblåsningsmaskiner til mellomstore og mindre bedrifter.

 

Her er teknologien ”Blow and Fill”som gjør denne investering lønnsom også for mindre bedrifter.

PaTec leverer oppblåsningsmaskiner hvor tappeprosessen er innebygget i maskinen,

også aseptisk tapning mulig.

 

 

 

 

petblæser.jpg (2958 bytes)


 

Annet utstyr

 

 

 

 

Korkemaskiner, reservedele for avskruer og korker, rinser, Sleevemaskiner til forsegling.

 

 

 

 

andet.gif (1388 bytes)


HSS        18 august 2003                     vers.1,02 juli